Koło Łowieckie "ORĘŻ" Koszalin

Dożynki

 MG

Gościem specjalnym był mistrz sztuki wabienia jelenia Pan Andrzej MISIAK.

Galeria zdjęć

§ 8. Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i obowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1. używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;
2. przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Przestrzeliwanie

Galeria zdjęć

 

Tyt

 MG 2166
Zarząd Koła Łowieckiego „ORĘŻ” w Koszalinie na podstawie statutu Polskiego Związku Łowieckiego,zgodnie z Rozdziałem X i §55 i §57 oraz uchwałą z dnia 12.07.2016 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego „ORĘŻ” w Koszalinie połączone z „Piknikiem Rodzinnym”, które odbędzie się w dniu 30.07.2016r. o godz. 09.00 w Strażnicy Ochrony Przyrody  w Garbnie.

Galeria zdjęć