Koło Łowieckie "ORĘŻ" Koszalin

Tyt

§ 8. Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i obowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1. używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;
2. przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Przestrzeliwanie

Galeria zdjęć

 

tarcza gif a4   

  

PRZESTRZELIWANIE BRONI I SZKOLENIE EKO

STRZELNICA MYŚLIWSKA W MANOWIE

 

17.07.2016r godz. 9.00 do 13.00

 

 

 

 MG 2166
Zarząd Koła Łowieckiego „ORĘŻ” w Koszalinie na podstawie statutu Polskiego Związku Łowieckiego,zgodnie z Rozdziałem X i §55 i §57 oraz uchwałą z dnia 12.07.2016 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego „ORĘŻ” w Koszalinie połączone z „Piknikiem Rodzinnym”, które odbędzie się w dniu 30.07.2016r. o godz. 09.00 w Strażnicy Ochrony Przyrody  w Garbnie.

Galeria zdjęć

 

Konferencja

W dniu 25.06.2016 r. z inicjatywy dwóch kół łowieckich Jeleń Koszalin oraz Oręż Koszalin odbyła się konferencja ekologiczna na temat: „Wspólny wysiłek celem ochrony przyrody”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych lasów państwowych, łowczy okręgowy oraz przedstawiciele służb mundurowych. Wykłady poprowadzili kol. dr Andrzej OSTROKÓLSKI oraz mł. Insp. Marcin Pilarczyk. Kolega Andrzej w sposób bardzo interesujący przedstawił swój wykład na temat: „Polityka bezpieczeństwa a bezpieczeństwo ekologiczne” ujmując w nim problemy współczesnej ekologii, oraz zagrożeń wynikających ze sposobu współczesnego pojmowania ekologii i życia. Wykład oparty był na przykładach oraz ciekawych przemyśleniach oraz opracowaniach autorskich.  Kolega Marcin przedstawił od strony prawnej możliwości reagowania na objawy dewastacji środowiska oraz możliwości współpracy kół łowieckich z policją. Przedstawione rozwiązania dały nowe światło na możliwości prewencyjne oraz kierunki reagowania na problemy ekologii dnia dzisiejszego. W dyskusji na przedstawiane tematy brali czynny udział uczestnicy konferencji, wymieniając się własnymi spostrzeżeniami związanymi z omawianymi problemami. Konferencja była kontynuacją działań prowadzonych od lat przez myśliwych i na stałe wpisała się kalendarz przedsięwzięć koła, nie mniej jednak po raz pierwszy w takim wymiarze to znaczy wysiłkiem dwóch kół. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku może w jeszcze szerszym wydaniu.

  Galeria zdjęć

Zarząd koła łowieckiego składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie wszystkim uczestnikom konferencji.

Z myśliwskim pozdrowieniem

         DARZ BÓR