Koło Łowieckie "ORĘŻ" Koszalin

Obwód Łowiecki nr 65 o powierzchni 6950 ha położony 5 km na północny zachód od Bobolic obejmuje miejscowości: Gozd, Dobrociechy, Kłanino, Grzybnica, Mostowo, biegnie wzdłuż drogi drzewiańskiej do skrzyżowania w kierunku Cebulina i dalej do Gozdu. Utworzony został przez Wojewodę Koszalińskiego, a od roku 1998 w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju znalazł się w granicach województwa zachodniopomorskiego. Obwód stanowi obszar gruntów leśnych 4300 ha, gruntów polnych 2490 ha i wody 160 ha. Pod względem walorów przyrodniczo-hodowlanych liczony jest jako obwód dobry.
Powierzchnia leśna stanowi 62% i składa się z jednego dużego kompleksu leśnego z przewagą sosny, świerku i dębu, w mniejszym stopniu występuje brzoza i olcha. Istotną zaletą tego obwodu jest bieg głównego koryta rzeki Radew przez środek obwodu, jego długość wynosi około 16 km oraz dopływy Zgniłej Strugi, Mszanki i Chocieli (ujście). Powierzchnia użytków rolnych to grunty po byłych pegeerach obecnie dzierżawione przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego oraz polskich rolników. Ze względu na uprawę roślin mało atrakcyjnych dla zwierząt łownych Koło prowadzi całoroczne dokarmianie zwierzyny.

 

WALORY PRZYRODNICZO-HODOWLANE

Czynniki dodatnie

1.

Wielkość obwodu powyżej 5 tys.ha

5 pkt

2.

Lesistość powyżej 40%

4 pkt

3.

Liczba kompleksów leśnych nie większa niż 2

3 pkt

4.

Udział dębu i buka w składzie drzewostanów większy niż 30%

3 pkt

5.

Naturalne wodopoje

2 pkt

6.

Tereny bagienne

2 pkt

7.

Łatwe do zagospodarowania łąki śródleśne i przyleśne

2 pkt

8.

Niewielka powierzchnia pól przylegających do lasu

3 pkt

9.

Przewaga gleb dobrych z dużą różnorodnością upraw

3 pkt

10.

Istnienie naturalnych osłon

3 pkt

Razem

30 pkt

Czynniki ujemne

1.

Poprzerywana ciągłość obwodu poprzez liczne ograniczenia (w polu i w lesie), osiedla, wsie i miasta

0 pkt

2.

Liczna sieć dróg publicznych o intensywnym ruchu samochodowym

0 pkt

3.

Znaczna penetracja przez zbieraczy runa leśnego, turystów, itp.

2 pkt

4.

Całkowity brak naturalnych wodopojów

0 pkt

5.

Całkowity brak naturalnych osłon

0 pkt

6.

Duża powierzchnia pól przylegających do lasu

0 pkt

7.

Nasilone kłusownictwo

0 pkt

Razem

2 pkt

Ogółem walory przyrodniczo-hodowlane

28 pkt

WALORY ŁOWIECKIE

Za pozyskanie zwierzyny:

1.

Jeleni

85 pkt

2.

Saren

40 pkt

3.

Dzików

20 pkt

4.

Zajęcy

0 pkt

5.

Kuropatw

0 pkt

6.

Bażantów

0 pkt

Razem za walory łowieckie

145 pkt

   Ogółem suma punktów uzyskanych z oceny wynosi 173, co kwalifikuje zaliczenie obwodu do dobrego.

 

OŁ 65

Używamy plików cookie, aby ulepszyć naszą stronę internetową i Twoje wrażenia podczas korzystania z niej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy i jak je usunąć, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk